hị trường My 14 tháng 12 năm 2015 06:28 EST

PRECIOUS-Vàng giảm xuống như hiện ra lờ mờ tỷ Mỹ tăng nâng đôla